ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

Jak zdobyć stopień wędrowniczy ?

Twoja ścieżka do stopnia :

  

 • KROK 1

Zastanawiasz się nad zdobyciem stopnia, rozmawiasz z przełożonym.

 • KROK 2

Podejmujesz decyzję o zdobywaniu stopnia. Zapoznajesz się z Systemem stopni harcerskich” oraz dokumentami zamieszczonymi na stronie (wniosek o otwarcie + karta próby).

 • KROK 3

Wybierasz opiekuna (opiekun musi mieć odpowiedni stopień).

 • Naramiennik Wędrowniczy -> Opiekun z naramiennikiem wędrowniczym.
 • HO -> Opiekun ze stopniem harcerskim HO,HR lub instruktor z zaliczoną służbą instruktorską.
 • HR -> Opiekun ze stopniem harcerskim HR lub phm. i hm. z zaliczoną służbą instruktorską.

Fajnie jest, jeśli się dobrze znacie.

 • KROK 4

Układasz program próby (pomaga Ci opiekun). Określasz czas trwania próby.

 • KROK 5

Kompletujesz dokumentację: program próby w 2 egzemplarzach (jeden dla Ciebie jeden dla HKSW), wniosek o otwarcie próby oraz aktualną książeczkę harcerską.

 • KROK 6

Wysyłasz swój wniosek o otwarcie próby po przez formularz dostępny na stronie oraz program próby na e-mail komisji : komisjagd@gmail.com najpóźniej do 4 dni przed posiedzeniem HKSI.

 • KROK 7

Przychodzisz na zbiórkę KSW, (w mundurze, z książeczką), zgłaszając gotowość podjęcia próby. Termin zbiórki będzie podany na stronie HKSW oraz na stronie Hufca.

 • KROK 8

Kapituła sprawdza, czy spełnione są wymagane warunki otwarcia próby. Akceptuje opiekuna lub – za Twoją zgodą – wyznacza innego. HKSW może poprosić Cię o wyjaśnienie niektórych zadań próby, zaproponować zmiany lub uzgodnione z Tobą uzupełnienia. Kapituła po rozmowie z Tobą i opiekunem wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby.

 • KROK 9

Komendant hufca otwiera Twoją próbę na stopień w najbliższym rozkazie.

 • KROK 10

Realizujesz zadania próby. Masz na to zwykle kilkanaście miesięcy (zalecany okres próby: od 1 roku do 2 lat).

 • KROK 11

W trakcie trwania próby z różnych przyczyn może się zdarzyć potrzeba jej przedłużenia, zmiany niektórych zadań lub opiekuna. Z takim wnioskiem możesz zgłosić się do kapituły.

 • KROK 12

Jeśli próba przedłuża się o więcej niż 2 miesiące ponad zakładany okres, KSW może wnioskować o jej zamknięcie z wynikiem negatywnym. Zwykle przedtem próbuje zawiadomić kandydata (choć nie ma takiego obowiązku).

 • KROK 13

Już w trakcie realizacji zadań kompletujesz dokumentację próby (mogą to być zdjęcia, kronika, plan pracy, konspekty zbiórek, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i wiele innych…).

 • KROK 14

Podejmujesz decyzję o zamknięciu próby. Wypełniasz wniosek o zamknięcie i załączasz do niego dodatkowo opinię opiekuna próby.

 • KROK 15

Wniosek o zamknięcie wraz z opinią opiekuna wysyłasz na e-mail komisji : komisjagd@gmail.com najpóźniej 4 dni przed zbiórką HKSW.

 • KROK 16

Kapituła ocenia przebieg Twojej próby. Może też wyznaczyć dodatkowe zadania. Następnie wnioskuje do komendanta o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym lub przedłuża czas trwania próby.

 

 • Ad. 16.1

Jeśli KSW przedłuża próbę lub proponuję dodatkowe zadania -> KROK 10

 • Ad. 16.2

Jeśli wynik negatywny to :

Komendant po 14 dniach od decyzji kapituły ogłasza zamknięcie próby z wynikiem negatywnym, chyba że w tym czasie odwołasz się od decyzji KSW.

 • Ad. 16.3

Jeśli wynik pozytywny to :

Komendant hufca zamyka próbę w rozkazie, przyznaje stopień.