ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

 

 

Jakub Kamiński HO - przewodniczący

 

 

Patrycja Chądzyńska - z-ca przewodniczącego

 

 

Julia Jagielska - członek

 

 

pwd. Anna Konczal HO - członek

 

 

pwd. Dominika Sicińska HR - członek

 

 

pwd. Sebastian Tomaszewski HO - członek

 

 

phm. Tomasz Kaszuba HR - członek