ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

Jak zdobyć stopień instruktorski ?

Twoja ścieżka do stopnia :

  

 • KROK 1

Zastanawiasz się nad zdobyciem stopnia, rozmawiasz z przełożonym (drużynowym, komendantem Hufca).

 • KROK 2

Podejmujesz decyzję o zdobywaniu stopnia. Zapoznajesz się z Systemem stopni instruktorskich, Regulaminem pracy HKSI oraz dokumentami zamieszczonymi na stronie (wniosek o otwarcie + program próby).

 • KROK 3

Wybierasz opiekuna (opiekun musi mieć odpowiedni stopień i zaliczoną służbę instruktorską). Fajnie jest, jeśli się dobrze znacie.

 • KROK 4

Układasz program próby (pomaga Ci opiekun). Program próby powinien być związany z pełnioną przez Ciebie funkcją. Określasz czas trwania próby. Zadanie związane z "bierze udział w życiu hufca" konsultujesz z Komendantem Hufca.

 • KROK 5

Kompletujesz dokumentację: program próby w 2 egzemplarzach (jeden dla Ciebie jeden dla HKSI), wniosek o otwarcie próby oraz aktualną książeczkę harcerską. (przewodnik/podharcmistrz)

 • KROK 6

Wysyłasz swój wniosek o otwarcie próby po przez formularz dostępny na stronie oraz program próby na e-mail komisji : komisjagd@gmail.com najpóźniej do 14 dni przed posiedzeniem HKSI.

 • KROK 7

Przychodzisz na zbiórkę KSI, (w mundurze, z książeczką), zgłaszając gotowość podjęcia próby. Termin zbiórki będzie podany na stronie HKSI oraz na stronie Hufca.

 • KROK 8

Komisja sprawdza, czy spełnione są wymagane warunki otwarcia próby. Akceptuje opiekuna lub – za Twoją zgodą – wyznacza innego. HKSI może poprosić Cię o wyjaśnienie niektórych zadań próby, zaproponować zmiany lub uzgodnione z Tobą uzupełnienia. Komisja po rozmowie z Tobą i opiekunem wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby.

 • KROK 9

Komendant hufca otwiera Twoją próbę na stopień w najbliższym rozkazie.

 • KROK 10

Realizujesz zadania próby. Masz na to zwykle kilkanaście miesięcy (zalecany okres próby: od 1 roku do 2 lat).

 • KROK 11

W trakcie trwania próby z różnych przyczyn może się zdarzyć potrzeba jej przedłużenia, zmiany niektórych zadań lub opiekuna. Z takim wnioskiem możesz zgłosić się do komisji.

 • KROK 12

Jeśli próba przedłuża się o więcej niż 2 miesiące ponad zakładany okres, KSI może wnioskować o jej zamknięcie z wynikiem negatywnym. Zwykle przedtem próbuje zawiadomić kandydata (choć nie ma takiego obowiązku).  / REGULAMIN.

 • KROK 13

Już w trakcie realizacji zadań kompletujesz dokumentację próby (mogą to być zdjęcia, kronika, plan pracy, konspekty zbiórek, dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i wiele innych…). Pod koniec próby piszesz raport o jej przebiegu.

 • KROK 14

Podejmujesz decyzję o zamknięciu próby. Wypełniasz wniosek o zamknięcie i załączasz do niego dodatkowo opinię opiekuna próby i komendanta Hufca.

 • KROK 15

Wniosek o zamknięcie wraz z pisemnym raportem o przebiegu próby i opinii opiekuna i komendanta hufca wysyłasz na e-mail komisji : komisjagd@gmail.com najpóźniej 14 dni przed zbiórką HKSI. 

 • KROK 16

Komisja ocenia przebieg Twojej próby. Może też wyznaczyć dodatkowe zadania. Następnie wnioskuje do komendanta o zamknięcie próby z wynikiem pozytywnym bądź negatywnym lub przedłuża czas trwania próby.

 

 • Ad. 16.1

Jeśli KSI przedłuża próbę lub proponuję dodatkowe zadania -> KROK 10

 • Ad. 16.2

Jeśli wynik negatywny to :

Komendant po 14 dniach od decyzji komisji ogłasza zamknięcie próby z wynikiem negatywnym, chyba że w tym czasie odwołasz się od decyzji KSI.

 • Ad. 16.3

Jeśli wynik pozytywny to :

Komendant hufca zamyka próbę w rozkazie, przyznaje stopień i dopuszcza Cię do złożenia Zobowiązania.

 

W ciągu 3 miesięcy od przyznania stopnia składasz Zobowiązanie Instruktorskie. 

 

Po złożeniu Zobowiązania komendanta hufca przyjmuje Cię w rozkazie do grona instruktorów ZHP. Otrzymujesz książeczkę instruktorską.