ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

Terminy zbiórek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2016/2017

 

 

 5 luty 2017 godz. 17:00 - Zbójno

*15 kwietnia 2017 godz. 10:00 - Golub-Dobrzyń

*6 maja 2017 godz. 10:00

*3 czerwca 2017 godz. 10

 

*Terminy podanych zbiórek są terminami proponowanymi i mogą ulec zmianie. HKSI zawsze informuje o termin swojej zbiórki z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie Hufca/FB Hufca/na tej stronie.