ZHP
Chorągiew Kuj-Pom
Wosm
WAGGGS

Wykaz opiekunów prób na dany stopień z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Golub-Dobrzyń

 

Przewodnik /   Przewodniczka   Podharcmistrz / Podharcmistrzyni  Harcmistrz /  Harcmistrzyni

hm. Szymon Wiśniewski*

hm. Anna Sobkiewicz

hm. Krystyna Babyszko

hm. Andrzej Kaszuba

hm. Sławomir Kozerski

phm. Tomasz Kaszuba

phm. Bartosz Beyger

phm. Mariusz Fydryszewski

phm. Bogusław Bogucki

phm. Anita Kłoss

hm. Szymon Wiśniewski*

hm. Anna Sobkiewicz

hm. Krystyna Babyszko

hm. Andrzej Kaszuba

hm. Sławomir Kozerski

hm. Szymon Wiśniewski

hm. Anna Sobkiewicz

hm. Krystyna Babyszko

hm. Andrzej Kaszuba

hm. Sławomir Kozerski

Opiekun ma maksymalną liczbę podopiecznych.

*Komendant Hufca ZHP Golub-Dobrzyń nie może pełnić funkcji opiekuna w hufcowej KSI 

Instruktorzy z podstawowym przydziałem służbowym do Hufca ZHP Golub-Dobrzyń